Thông tin - thông báo
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 
Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Sinh ngày: 15/05/1985 Chức vụ: Tổng phụ trách
Quê quán: Bắc Trà My - Quảng Nam
Di động: 01685175721 Điện thoại:
Email: nguyenhieu155@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Âm nhạc

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299