Thông tin - thông báo
Chi bộ
 
Họ tên: BÙI DŨNG
Sinh ngày: 06/09/1979 Chức vụ: BÍ THƯ CHI BỘ
Quê quán: TIÊN PHƯỚC-QUẢNG NAM
Di động: 0975047606 Điện thoại:
Email: buidungtn79@gmail.com
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: SƯ PHẠM HÓA HỌC
Họ tên: LÊ NGHIÊM TÚC
Sinh ngày: 07/11/1978 Chức vụ: PHÓ BÍ THƯ
Quê quán: THĂNG BÌNH - QUẢNG NAM
Di động: 01670415940 Điện thoại:
Email: nghiemtuc78@gmail.com
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: SƯ PHẠM VẬT LÝ
Họ tên: NGUYỄN VĂN HIẾU
Sinh ngày: 15/05/1985 Chức vụ: ĐẢNG VIÊN
Quê quán: BẮC TRÀ MY - QUẢNG NAM
Di động: 01685175721 Điện thoại:
Email: nguyenhieu155@gmail.com
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: ÂM NHẠC
Họ tên: BÙI VỈNH LINH
Sinh ngày: 01/01/1989 Chức vụ: ĐẢNG VIÊN
Quê quán: TIÊN PHƯỚC - QUẢNG NAM
Di động: 0974800875 Điện thoại:
Email: builinh.tp@gmail.com
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: NGỮ VĂN
Họ tên: TRẦN NGỌC PHÚC
Sinh ngày: 19/01/1989 Chức vụ: ĐẢNG VIÊN
Quê quán: TIÊN PHƯỚC - QUẢNG NAM
Di động: 01648218125 Điện thoại:
Email: Tranngocphuctp1989
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: THỂ DỤC
Họ tên: TRẦN NGUYÊN SA
Sinh ngày: 01/01/1988 Chức vụ: ĐẢNG VIÊN
Quê quán: PHÚ NINH - QUẢNG NAM
Di động: 0982914416 Điện thoại:
Email: nguyensa@gmail.com
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: ÂM NHẠC
Họ tên: TRƯƠNG THỊ KHÁNH LY
Sinh ngày: 01/01/1988 Chức vụ: ĐẢNG VIÊN
Quê quán: THĂNG BÌNH - QUẢNG NAM
Di động: 01683001231 Điện thoại:
Email: truongthikhanhly88@gmail.com
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: SƯ PHẠM TOÁN

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299