Thông tin - thông báo
Công Đoàn
 
Họ tên: Lê Nghiêm Túc
Sinh ngày: 07/11/1978 Chức vụ: Chủ Tịch Công Đoàn
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Di động: 01670415940 Điện thoại:
Email: nghiemtuc78@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Vật lí
Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Sinh ngày: 15/05/1985 Chức vụ: Phó chủ tịch
Quê quán: Bắc Trà My - Quảng Nam
Di động: 01685175721 Điện thoại:
Email: nguyenhieu155@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Âm nhạc
Họ tên: Võ Xuân Sinh
Sinh ngày: 01/01/1987 Chức vụ: Thành viên
Quê quán: Xã Tam Thăng-Thành Phố Tam Kỳ-Tỉnh Quảng Nam
Di động: 01682852106 Điện thoại:
Email: itechvo@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Chuyên ngành: Kế toán

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299