Thông tin - thông báo
Ban giám hiệu
 
Họ tên: Bùi Dũng
Sinh ngày: 06/09/1979 Chức vụ: Hiệu trưởng
Quê quán: Tiên Phước - Quảng Nam
Di động: 0975047606 Điện thoại:
Email: buidungtn79@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sư phạm hóa học
Họ tên: Lê Nghiêm Túc
Sinh ngày: 07/11/1978 Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Di động: 01670415940 Điện thoại:
Email: nghiemtuc78@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Vật lí

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299