Thông tin - thông báo
Tổ Khoa học tự nhiên
 
Họ tên: Lê Thị Như Ý
Sinh ngày: 01/01/1991 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Thăng Bình-Quảng Nam
Di động: 01683191816 Điện thoại:
Email: lethinhuy1991@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Toán
Họ tên: Phan Thị Thùy Dung
Sinh ngày: 01/01/1988 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Tam Kỳ - Quảng Nam
Di động: 01683292802 Điện thoại:
Email: Thuydung1905@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Toán
Họ tên: Nguyễn thị Kiều Điểm
Sinh ngày: 16/09/1990 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Bắc Trà My-Quảng Nam
Di động: 0976314448 Điện thoại:
Email: Kieudiem714gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: CNTT
Họ tên: Trần Ngọc Phúc
Sinh ngày: 19/01/1989 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Tiên Phước-Quảng Nam
Di động: Điện thoại:
Email: Tranngocphuctp1989
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: TDTT
Họ tên: Nguyễn Tấn Tuyễn
Sinh ngày: 01/01/1988 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Núi Thành - Quảng Nam
Di động: Điện thoại:
Email:
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Chuyên ngành: Hóa-Sinh
Họ tên: Lê Đình Dưỡng
Sinh ngày: 01/01/1992 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Núi Thành - Quảng Nam
Di động: Điện thoại:
Email:
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sinh học
Họ tên: Trương Thị Khánh ly
Sinh ngày: 01/01/1988 Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Quê quán: Thăng Bình-Quảng Nam
Di động: 01683001231 Điện thoại:
Email: truongthikhanhly88@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Toán
Họ tên: Dương Thị Mỹ Ngọc
Sinh ngày: 01/01/1989 Chức vụ: Giáo Viên
Quê quán: Phú ninh - Quảng Nam
Di động: Điện thoại:
Email:
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Chuyên ngành: Vật lý

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299