Thông tin - thông báo
Tổ Khoa học xã hội
 
Họ tên: Dương Thị Phương Uyên
Sinh ngày: 13/11/1987 Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Quê quán: Thăng Bình-Quảng Nam
Di động: 01655426462 Điện thoại:
Email: phuonguyentranam@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đai học
Chuyên ngành: Sư phạm tiếng anh
Họ tên: Trần Nguyên Sa
Sinh ngày: 01/01/1988 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Phú Ninh- Quảng Nam
Di động: 0982914416 Điện thoại:
Email: nguyensa@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Âm nhạc
Họ tên: Lương Thị thơm
Sinh ngày: 01/01/1991 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Quảng Bình
Di động: 0962197428 Điện thoại:
Email: luonghoathom@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đai học
Chuyên ngành: Ngữ văn
Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu
Sinh ngày: 15/05/1985 Chức vụ: Tổng Phụ Trách
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Di động: 01685175721 Điện thoại:
Email: nguyenhieu155@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Âm nhạc
Họ tên: Trương Thị Liên
Sinh ngày: 01/01/1985 Chức vụ: Giáo Viên
Quê quán: Hà Tĩnh
Di động: 01663008739 Điện thoại:
Email: truonglientranam@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Lịch sử
Họ tên: Bùi Vỉnh Linh
Sinh ngày: 01/01/1989 Chức vụ: Giáo viên
Quê quán: Tiên Phước - Quảng Nam
Di động: 0974800875 Điện thoại:
Email: builinh.tp@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Ngữ Văn

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299