Thông tin - thông báo
Đoàn Thanh niên
 
Họ tên: Lê Đình Dưỡng
Sinh ngày: 02/01/1992 Chức vụ: Bí thư Chi đoàn trường
Quê quán: Núi Thành - Quảng Nam
Di động: 01662797273 Điện thoại:
Email: duongthcstranam@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Sinh

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299