Thông tin - thông báo
Tổ Văn phòng
 
Họ tên: Võ Xuân Sinh
Sinh ngày: 27/06/1987 Chức vụ: Nhân viên kế toán - Tổ trưởng
Quê quán: Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam
Di động: 01682 852 106 Điện thoại:
Email: itechvo@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học
Chuyên ngành: Kế toán
Họ tên: Võ Thị Ba
Sinh ngày: 21/03/1991 Chức vụ: Nhân viên y tế - Tổ phó
Quê quán: Tam Đại - Phú Ninh - Quảng Nam
Di động: 01682 638 451 Điện thoại:
Email: voba031991@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chuyên ngành: Điều dưỡng
Họ tên: Đoàn Thị Ly Na
Sinh ngày: 02/02/1996 Chức vụ: Nhân viên văn thư
Quê quán: Trà Đông - Bắc Trà My - Quảng Nam
Di động: 0965 393 878 Điện thoại:
Email: lynahcvt39@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Chuyên ngành: Hành chính văn thư

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT TH & THCS Trà Nam
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02356540299